Om Eventcrew

About Eventcrew

Eventcrew är en ideell förening med vana inom evenemangssäkerhet. Vi engagerar oss i första hand gentemot Sweden Rock Festival genom RockSec AB då samtliga våra medlemmar brinner för denna festival. Vi tillhandahåller säkerhetspersonal ideellt till diket, gaterna, vattenpersonal och entrén men även specialpersonal till backstageområdet, signering och press.

 

Vår vision är att ingen är bättre än den andra utan vi ger alla våra medlemmar en chans att lära sig samtliga områden ovan nämnda med möjlighet till att visa framfötterna och genom erfarenhet och kunskap kunna avancera i sina arbetsuppgifter till specialområden när behov uppstår.

 

Känner du att du vill bli en av oss och vill tillföra din personlighet som en frisk vind i vårt glada gäng är du välkommen att ansöka om medlemskap hos oss på Eventcrew. Vi tror på att alla är unika och detta får oss att växa genom att vi kan utbyta erfarenheter och ”think out of the box”.

 

Just du är unik och viktig för oss!

 

 

IN ENGLISH

 

Eventcrew is an ideal association in event security. We primarily volunteer on Sweden Rock Festival through RockSec AB, all our members are passionate about this festival. We supply security staff to the pit/ditch, the gates, H2O staff and the entrance, but also special staff to the backstage area, artist signing and press.

 

Our vision is that nobody is better than the other, but we give all our members a chance to learn all the above mentioned areas with the ability to show their knowledge and through experience and more knowledge to advance in their duties to special areas when needs arise.

 

Do you feel like you want to be one of us and want to bring your personality as a fresh wind in our happy team, please feel free to apply for membership in Eventcrew. We believe that everyone is unique and this makes us grow by sharing experiences and "thinking out of the box".

 

You! Yes you! You are unique and important to us!

 

©Eventcrew 2017